obor zámečník - kompresory, dmychadla a vývěvy

Turbo Kompresory

- Jsou to stroje pracující dynamicky, dosahují zvýšení tlaků _______ plyna a změnou pohybové energie v tlakovou.
- Podle směru proudění dopravované látky se dělí na radialní ( odstředivé ) a axialní

Radialní kompresory

Obr.- hřídel kompresoru je poháněna elektromoterem
- plyn se stlačuje hlavně odstředivou silou
- plyn proudí oběžnými koly řazenými za sebou na rychle se otáčejícím jřídeli
- turbokompresor má několik tlakových stupňů
- tlakový stupeň tvoří – oběžné lopatkové kolo, převaděč a soustava vratných kanálků

Princip

- plyn stupuje do1 oběžného kola sacím hrdlem, zakřivenými kanály oběžného kola proudí plyn, který se při průtoku urychluje a stlačuje (odstředivou silou)
- Z oběžného kola se vytlačuje do nehybného kola – převaděče, jehož lopatky jsou pevné nebo stavitelné
- Z převaděče je veden plyn do dalšího stupně vratnými kanály
- Z převaděče posledního stupně proudí plyn do vystupního hrdla


Ventilátory a dmychadla

- Ventilátor je lopatkový stroj sloužící k dopravě plynu (vzduchu)
- Slouží k výměně vzduchu v místnostech – přivádění čerstvého vzduchu – místnost se vytápí a větrá
- Pro vznik a udržení proudu vzduchu stačí malé tlakové rozdíly (0,01Mpa) , takže stoupnutí teploty vzduchu stlačováním ve ventilátoru je nepatrné
- Podle průtoku plynu dělíme na radiální a axialné

Radiální ventilátor

- má oběžné kolo se spirální skříní
- to nasává u náboje vzduch, který je odstředivou silou hnán na vnější obvod kola a odtud vstupuje s mírným přetlakem do spirální skříně k vytláčnému hrdlu
- lopatky oběžného kola mohou mít různé tvary

1. při lopatkách _______

- vduch dosahuje velké rychlosti, a však přetlak vzduchu dosaženým oběžným kolem je malý

2. lopatky dozadu

- malá rychlost vzduchu avšak davájí větší přetlak

3. lopatky rovné

- umožnují střední tlaky a rychlosti, které pro jednoduchost tvaru jsou nejlepé pravidelné

_____ skříň je nejčastěji svařena z plechů a valcových profilů

Axialní ventilátor

- má oběžné kolo tvarů osmikřídlé vrtule
- pruřez odlité lopatky má takový tvar, aby kladl proudícímu vzduchu co nejmenší odpor
- vzduch je nasávan C1. lopatka má obvodovou rychlost u1 touto rychlostí proudí po lopatkách a opouští je
- axialní vetilátory mají někdy před oběžným kolem a sáním vodící lopatky, aby vedení vzduchu bylo lepší
- tyto lopatky slouží často k regulaci, neboť mohou být ________________
- přednosti axialních ventilátorů je, že mohou být věstaveny přímo do každého potrubí např. hornictví ( pro větrání pracoviště)

DMYCHADLA

- stlačují a přepravují vzduch nejprve do 0,3Mpa
- nejvíce se používá objemových rotačních dmychadel, u nichž je dopravovaný vzduch od sacího prostoru oddělen, těsně uzavřen a tak dopraven k výtlaku
- Nejčastěji se používají Rootrovo a lamelové dmychadlo

Rootrovo dmychadlo

- má ve skříni dva rotory, jez se otáčejí proti sobě a přitom se vzájemně dotýkají
- jeden rotor je poháněn el motorem, druhý je od prvního hnán ozub. Koly
- vzduch se násává do prostoru mezi rotor a stěnu skříně

Lamelové dmychadlo

- má vystředně uložený rotor. 20 – 3é lamel, které jsou od osy mírně odkloněny
- při otáčení rotoru jsou lamely odstředivou silou připlacovány k vnitřní stěně válcové skříně
- mezi jednotlivými lamelami vznikají komory, jejich objem se na sací straně zvětšuje
- tím dmychadlo nasává ze sacího hrdla vzduch a dopravuje jej na stranu vytlačovanou

Turbodmychadla

- používají se tam kde je velká spotřeba vzduchu
- jsou to rotační lopatkové stroje, vhodné radialní turbokompresory s malým počtem stupňů

VÝVĚVY

Podle činosti je dělíme na

Pístové
Proudové
Rotační

Pístové vývěvy
– jsou to podstatně kompresory, které nasávají vzduch z omezeného prostoru a vytlačují jej do volné atmosféry
– dosažení k velkému přetlaku je třeba ___________ ___________ a co nejmenší škodlivý prostor který u těchto strojů značně snižuje výkonVodokružná vývěva

- v tělese je výstředně uložen rotor s lopatkami
- vývěva za klidu musí být naplněna částečně vodou
- při otáčení vznikne vodním působením odstředivé síly vodní prstenec
- mezi lopatkami naboje m rotoru a vodním prstencem vzniknou konečky???? _____________ které se při vhodném směru točení na pravé straně zvětšují, na levé straně ve směru ______ zase zmenšují
- tak se pravým hrdlem vzduch nasava druhým vytlačuje
- z odcházejícím vzduchem je strhávána i častečne voda
- aby se velikost vodního prstence _______ je nutno při práci do vývěvy stále přivádět čerstvou vodu

by K.a.f.i.s, přidáno 25.12.2006 15:03:53

materiál byl zobrazen 1962X

průměrné hodnocení: 0,50         ohodnotit (jako ve škole):

Copyright © 2006 Antisprti.wz.cz, Design by Michal Brtníček, All rights reserved.