obor zámečník atd - kluzná ložiska

Kluzná ložiska se skládají – z vnějšího ložiskového tělesa a z ložiskového pouzdra (pánve)

- Velká kluzná ložiska mají tělesa ložiska popři pouzdro dělené, pro usnadnění montáže
- Proto je dělíme na dělená a nedělená. Materiál kluzných ložisek
- Ložiskové pánve (pouzdra) jsou většinou normalizovány, nejčastěji se vyrábějí z bronzu

Další materiály

- mosaz, teflon, technická pryž

- některá samomazná ložiska mají pouzdra z lysovaných a zpékaných práškových kovů

- Tvar pouzdra mají porovitou strukturu, namáčejí se do horkého oleje, který vyplní všechny pory. Potom se z ložiska samovolně uvolňuje olej, proto je to samomazné ložisko

Před montáží ložiska je třeba zkontrolovat rozměry čepů a díry ložiska(třmenový a válečkový kalibrem, mikrometrem, popř číselníkovým uchylkoměrem – kuželovitost)

Před nalisováním je třeba – změřit
- očistit plochy
- srazit hrany
- namazat styčné plochy

Při lisování pouzdra lze použít vodící kroužek, který zajištuje směr lisování pouzdra a brání jeho zešikmení

Další způsob lisování je nasazení pouzdra do ložiskového tělesa, kladivem přes podložku viz obr

Velmi dobře výsledky sou při lisování pomocí hydraulického lisu se zřetelem k rozměrům

Lze lisovat do studeného nebo ohřáteho tělesa popř se do studeného ložiskového tělesa lisuje podchlazené pouzdro

Po nasazení je třeba zkontrolovat rozměr vrtání, protože se může při lisování pouzdro stáhnout. V případě potřeby se musí provést vystružení

Dělená kluzná ložiska

Pro vložení delších hřídelů s mnoha strojními součastmi (řemenice, ozub kola) používáme pro snadnou montáž a demontáž ložiska dělená

Těleso ložiska má dvě části:
- spodek a víko(dá se sklopit,lze poškozenou pánev opravit bez demontáže hřídele)
- _____________________________________________________________________

Montáž

- odstranit nerovnosti
- mazací ventili se před nasazováním musí promít a pročistit
- přezkoušíme shodnost maz. Obvodů
- lisování ložiska na čep hřídele… tzv poškrábávaním

kontrola – čep se potře tenkou vrstvou barvy
- po uložení hřídele do ložisek se nasazuje_______________________________________________________

Je – li skutečná vůle menší než dovolená bude se hřidel v ložiskách zadírat

Demontáž kluz. LožisekNedělená kluzná ložiska se demontují pomocí vyrážeču a vytahováku, které podle způsobu vyvozené síly dělíme na pákové a šroubové

Velmi obtížně se vyjímají z pouzdra se slepýcch děr… Lze použít hydraulický způsob…

Princip – Do pouzdra se vyřeže závit a před našroubováním šroubu se díry vyplní olejem… našroubováním šroubem se vivine potřebný tlak k vyhození pouzdra.

Nejrychlejším a nejjednodušší způsob je ohřáním a vysoušením

Montáž a demontáž valivých ložisek

- u valivých ložisek se hřídel s ložiskem styká nepřímo přes valivá tělíska
- (kuličky,válečky,kužely,jehly)

Valivé ložisko se skládá – vnítřní a vnější kroužek, valivých tělísek, klece

Montáž val. Ložisek se skládá…

1. mytí a čistění ložisek

Ložiska se zbavují ochraného tuku, kterým se konzervují ve vyrobních halách. V současnosti se používa takový tuk, který slouží i jako mazivo ložisek

Zjistíli se na vnějších plochách ložiska stopy koroze, musí se očistit ve směsi práškového oxidu chromového a oleje

Běžné čistění lze provádět v benzínu atd

2. Uprava a kontrola ložiskových dílů

Čepy musí mít hladký povrch a čistý povrch a jejich osy nesmějí být výstředně vzhledem k ose otáčení hřídele

Kontrola čepu – číselníkovým ůchylkoměrem, třmenové kalibry a mikrometry. Kontrola otvorů v ložiskových tělesech – válečkové kalibry, ploché kalibry a odpichy

3. Vlastní montáž

Nejvhodnějším zařízení pro montáž val. Ložisek je lis. Výhody lisu – ložisko netrpí udery a značně se zmenšuje jeho poškození

Ložiska se montují na hřídel, narážením nebo lisováním za vnitřní kroužek

- narážečem a kladivem
- trubkou a kladivem
- dutými trny nebo lisemNarážeč
– používá se jen tam, kde se montují na hřídelele malá ložiska a malým přesahem
– narážeč může být z měkké oceli či mědi (pruměr hrotový nebo kruhový)
– čelo narážeče musí být rovné.

Montážní trubky
- výhoda vzhledem k narážečum je v tom, že síla se přenáší rovnoměrně po celém obvodě kroužku
- do ložiskových těles se ložiska montují naražením nebo lisováním za vnější kroužek ložiska

Kontrola montáže

- radialní vůle ložiska se zkontroluje tak, že se zjištuje lehkost otáčení, ložisko se nesmí brzdit a musí se lehce a plynule otáčet
- kontrola dosednutí ložiska – lístkové měrky
- pro usnadnění montáží se ložiska ohřívají v oleji

Demontáž valivých ložisek

- při demontáži postupujeme tak, abychom nepoškodili montážní plochu. Lze použít vhodné ohřátí ložiska do součastí
- není li kdyspozici lis, může se k demontáži použít stahovák

Udržba valivých ložisek

- Do udržby zahrnujeme především jejich správné nasazení
- Mazivo nejen snižuje tření v ložisku, ale chrání ho i před nepříznívimi vlivy prostředí, zejména před vlhkostí
- Výška hladiny oleje bývá ve výšce osy nejnižšího valivého tělesa

by K.a.f.i.s, přidáno 25.12.2006 15:02:21

materiál byl zobrazen 1989X

průměrné hodnocení: 1,00         ohodnotit (jako ve škole):

Copyright © 2006 Antisprti.wz.cz, Design by Michal Brtníček, All rights reserved.