obor zámečník, automechanik, nástrojař - spalovácí

Spalovací motory – ve spal. Prostoru se mění tep. Energie
Získána spálením paliva přímo ve valci na mech. Energii
nejčastěji-pístové motory s vratným pohybem pístu,mohou
být i rotační(turbíny)
rozdělení-palivo(benzín,nafta,plyn,více paliv)
dle prac. Oběhu.(dvoudobé, čtyřdobé)
dle zpus. Zapalovaní(zážehové, vznětové)
dle zpusobu dopravy(karburátorové, se vstřikováním)
zážeh.m. nasají palivo a vzduch do valce,tam se stlačí a
těsně před koncem stlačení se palivo zažehne el. Jiskrou
nejpou-benzín,a tech. Benzín(hnědé uhlí) plynné- zem.
Plyn. Generátorový. Ke skapalnění se používa směs
Propanbutanu
4dobý záž mot-ma v hlave valce,ventily, ovládane
vačkami prostřednictvím vahadel, vačkový hřidel je
pohaněn klikovým hřídelem
pal. Smes vytvaří karburátor
potř. Proud pro jiskru dodává zapalovací zařízení
valec a hlava-sou chlazeny vodou

by K.a.f.i.s, přidáno 25.12.2006 14:59:12

materiál byl zobrazen 1958X

průměrné hodnocení: 0,50         ohodnotit (jako ve škole):

Copyright © 2006 Antisprti.wz.cz, Design by Michal Brtníček, All rights reserved.