Ekonomie - podnikání

Podnikatel-jednotlivec-Výh. rozhoduje sam, nemusí se dělit o zisk
Rozhodnutí-pružné,učiné.Nevýh.-nedostatek vstup kapitalu, prac. Vytížení
Vznik spol-smlouva-společenská smlouva
Každá spol. vzniká záp. Do obchod. Rejstříku
Vl zdroj kapitalu-zakladní jmění, peněžní fond
Spol- zanika vymazaním z obchod rejstříku.(uplynutím doby, dosažení cíle)
Obchodní společnosti – Osobní (řízení,jmění)
Kapitálové(sro. As)řízení,jmění
SRO-založit až 50lidi,min vklad 100000, každý musí 20000
Dělení zisku je podle podílu v podniku
AS – 18let min 1osoba právnická,2 fyz osoby
Zaklad. 1000000. nejvyšším organem-valna hromada
Statutarním organem jepředstavenstvo,kontrolním-dozorčí rada
Akcie-podíl na majetku společnosti,každy se ma pravo podílet na řízení
Dividenda-podíl na zisku, tantiena-odměna členům
Veřejná a obchod. Spol (VOS)založit2 fyz osoby i 2 prav
Zakladatele sou opravněni k obchod. Vedení. Zisk-rovnoměrně
Komanditní spol. zak. 2osoby1-komundista2komplementař
Komandista-nesmí do vedení,kontroluje hospodaření, ručí jen do svého vkladu
Komplementář-ručí celm majetkem a vede spol
Družstvozaloženo učelem podníkaní pro zajištění hosp,soc či jiných potřeb členů
Druhy-stavební, spotřební, bytové, zemědělské. Zal. 5fyz os,2prav. Os
Zak. Jmění 50000,nejvyš. Orgánem členská schůze,statut. Org. Je představenstvo
Peníze-zasoby(co koupit,kolik,využití zasob)-rozpracovana vyroba-polotovary-
Hotové výrobky-prodej(část se proda a da do zasob)-pohledávky(hned,pak)-peníze
Naklady-jsou všechny zdroje podniku do jeho činnosti. Co patří- stroje,práce,platy…
Zisk-je výtěžek z firemní činnosti,členění nákladu-rozdělená pro určitou činnost
Vyrobní proces-je činnost která směřuje k vytvoření statku bo služeb
Výrobní síly-prac.síla,vyrob. Prostřed.-prac předmšty,prac prostřed.
Prac předměty-suroviny,předměty k opracování,stroje, nastroje pusobící na prac. Předměty
výrob

by K.a.f.i.s, přidáno 25.12.2006 14:54:35

materiál byl zobrazen 1969X

průměrné hodnocení: 0,00         ohodnotit (jako ve škole):

Copyright © 2006 Antisprti.wz.cz, Design by Michal Brtníček, All rights reserved.