Psychologie - paměť & city

Paměť – psychický proces, sloužící k uchovávání minulých informací a
utváření individuálních zkušeností. Slouží k orientaci a adaptaci v prostředí. Funkce:
1)zapamatování 2)pamatování (podržení v paměti) 3)vybavování z paměti. Druhy:
1)úmyslná – neúmyslná 2)mechanická – logická 3)krátkodobá – dlouhodobá. Typy:
1)názory 2)log. Myšlení 3)city, emoce
Pozornost – psychický stav, který se projevuje rovnoměrně a soustředěností vědomí
Zaměřenost – v určitém okamžiku se zaměříme jen na určité podněty
Soustředěnost – intenzita pozornosti
Emociální proces – city – jsou to prožitky subjektivního stavu a vztahů, působící k podnětům.
City libosti, nelibosti, odpuzování a přitahování mohou zajímat k různým věcem, lidem kladné
, záporné, lhostejné postoje. Základní druhy citů – tělesné city(prožíváme vztah našeho
těla-spánek, bolesti) citové reakce(prožíváme při náhlém narušení rovnováhy s prostředím)
citové stavy(déle trvající nepříliš intenzivní prožívání citů) citové vztahy
(prožívání subjektivním vztah k něčemu, někomu) city špatné vědomí(výčitky)

by K.a.f.i.s, přidáno 24.12.2006 21:20:34

materiál byl zobrazen 1959X

průměrné hodnocení: 2,00         ohodnotit (jako ve škole):

Copyright © 2006 Antisprti.wz.cz, Design by Michal Brtníček, All rights reserved.